Php,Ajax Nestable List ile Kategori Sistemi

Php-Ajax-Mysql

 

Genellikle kulladığın kategorileme sisteminde js ile nesteble özelliği bu durumu sınırsız kategorileme olayı ve sıralamasına ihtiyacımızı giderebilir.Daha çok alt kategori ile üst kategori olarak pratik bir şekilde ihtiyacımı gidermiştir.Ui ve nesteable js’i dahil etmeyi unutmayın

 

Demo için tıklayın

Dosyaları İndir

Ajax Dosyası ;

<?php
	if(isset($_POST['categories'])) {
		$jsonDecoded = json_decode($_POST['categories'],true);

			function parseJsonArray($jsonArray, $parentID = "")
			{
			  $return = array();
			  foreach ($jsonArray as $subArray) {
				 $returnSubSubArray = array();
				 if (isset($subArray['children'])) {
				   $returnSubSubArray = parseJsonArray($subArray['children'], $subArray['id']);
				 }
				 $return[] = array('id' => $subArray['id'], 'parentID' => $parentID);
				 $return = array_merge($return, $returnSubSubArray);
			  }

			  return $return;
			}

			// var_dump(parseJsonArray($jsonDecoded));

			$readbleArray = parseJsonArray($jsonDecoded);
				foreach ($readbleArray as $key => $value) {

				if (is_array($value)) {
					if(empty($value['parentID'])){
						$bos = intval(0);
					}else {
						$bos = intval($value['parentID']);
					}
					// Update DB

					$x = $conn -> prepare("update kategori set ustid = ? , sira = ? where id = ?");
					$x -> execute(array($bos,intval($key),$value['id']));
				}
			}
		if($x){ echo '1';} else { echo 'Düzenleme Yapılırken Sorun Oluştu';}

 } else {
    echo "hata";
  }
?>

1 Yorum

Yorum Bırak.