Php MongoDB Insert İşlemleri

mongodb

Php ile mongodb insert işlemlerini yaparken kullandığım mongodb insert kodları.Veriler dizi oalrak ekleniyor

$dizi = array(
 "_id" => 1,
 "isim" => "demo",
 "durum" => false
);
 $ekle = $db -> users -> insert($dizi);
 if($ekle["ok"]){ echo 'Eklendi';
}else { echo 'Eklenemedi.'; }
 

Çıktı ;

Adsız

Id işlemlerinde eger id belirtmesseniz idler Int değilde Object oluyor

$dizi = array(
 "isim" => "demo",
 "durum" => false );
 $ekle = $db -> users -> insert($dizi);

Çıktı ;

2

Biraz ayrıntıya girelim users collectionunda sehirler kolonuna alt keyler girelim

$dizi = array(
  "isim" => "demo",
  "sehirler" => array(
    "afyon",
    "ankara",
    "istanbul"),
  "durum" => false );
 $ekle = $db -> users -> insert($dizi);

 

Çıktı ;

3

Biraz daha karışık içe içe diziler girdiğimiz zaman,

$dizi = array(
	"isim" => "demo",
	"sehirler" => array(
		"afyon" => array("afyon_hakkında","afyon_yasami"),
		"ankara" => array(
			"ankara_koyleri" => array("A Köyü","B Köyü"),
			"ankara_caddeleri" => array(
						"a_caddesi" => array("Örnek Cadde İsmi(A)"),
						"b_caddesi" => array("Örnek Cadde İsmi (B)")
				)
			),
		"mersin"),
	"durum" => false
);
$ekle = $db -> users -> insert($dizi);

Çıktısı ;

4

Siz dilersiniz istediğiniz kadar döngü kurabilirsiniz

Kaynak : http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/db.collection.insert

Yorum Bırak.