Php MongoDb Bağlantısı

mongodb

Php ile mongodb arasında bağlantı kuralım


try{
$mongo = new Mongo('mongodb://127.0.0.1:27017');
 if( !$mongo->connected ){
   echo "Hata! Veritabanı bağlantısında hata oluştu.";
 }
}catch(MongoConnectionException $e) {
die('Baglanti Hatası : ' . $e->getMessage());
}
$m = new MongoClient();
$db = $m -> dbismi;

Eğer kimlik doğrulamalı bağlantı gerekirse aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekiyor ilerleyen yazılarda veritabanı şifre koyma işlemlerine ayrı olarka yazacağım


</pre>
<pre class="lang-php prettyprint prettyprinted"><code><span class="pln">$m </span><span class="pun">=</span> <span class="kwd">new</span> <span class="typ">Mongo</span><span class="pun">(</span><span class="str">"mongodb://username:password@hostname"</span><span class="pun">);</span></code></pre>
<pre>

Yorum Bırak.