Php MongoDB FindOne Kulllanımı

mongodb

Php ile mongodb findone kullanımı ;


$bul = $db -> users -> findOne(array("_id" => new mongoID("54a17491717a590413000029"))); //id'yi id'te eşit olanı bul

var_dump( $bul değişkenini basalım)

array (size=2)
 '_id' => 
  object(MongoId)[9]
   public '$id' => string '54a17491717a590413000029' (length=24)
 'isimler' => 
  array (size=4)
   'ali' => 
    array (size=1)
     'yas' => string '19' (length=2)
   'ahmet' => 
    array (size=1)
     'yas' => string '22' (length=2)
   'elif' => 
    array (size=1)
     'yas' => string '21' (length=2)
   'tuncer' => 
    array (size=1)
     'yas' => string '104' (length=3)

Göründüğü gibi ait isimler kolonun altında ne var ne yok verdi

 echo $bul['_id']; // id alabildik şimdi ise isimleri bastıgımızda bize dizi olduğunu söyledi eğer bu isimlerin içinde dizi olmasaydı echo ile alabilirdik
var_dump($bul['isimler']); yapalım çıktıya bakalım
array (size=4)
 'ali' => 
  array (size=1)
   'yas' => string '19' (length=2)
 'ahmet' => 
  array (size=1)
   'yas' => string '22' (length=2)
 'elif' => 
  array (size=1)
   'yas' => string '21' (length=2)
 'tuncer' => 
  array (size=1)
   'yas' => string '104' (length=3)
foreach($bul['isimler'] as $row => $value){ //foreach ile parçalayarak sonuçlara bakabilirsiniz
  var_dump($row); // isimler
  var_dump($value); // isimlere ait yaşlar
 }

Birden fazla koşul belirtebiliriz

 $bul = $db -> users -> findOne(array("isim" => "ahmet","durum" => "aktif")); // ismi ahmet ve durumu aktif olanı bul

Yorum Bırak.