Php MongoDB Sıralama İşlemleri

mongodb

Php ile Mongodb sırasında kullandığımız sıralama metodları

Benim genellikle kullandığım koşullar $gt,$lte,$or,$and,1,-1,limit,skip,count

$db -> users ->  find() ->sort(array("_id"=> -1)) // id'ye göre küçükten büyüğe doğru
$db -> users ->  find() ->sort(array("_id"=> -1)) // id'ye göre büyükten küçüğe doğru
$db -> users ->  find() ->sort(array("_id"=> -1),"yas" => 1) // id'ye göre büyükten küçüğe doğru ve yaşa göre küçükten büyüğe
$db -> users ->  find()->limit(10)->skip(5); //  limiti 10 belirledik başlangıcıda  5 olarak belirtti
$db -> users ->  find(array("yas" => array('$gt' => 33, '$lte' => 40))); // Yaşı 33'ten büyük ve 40'a eşit ve 40'tan küçük olanlar
 
Kaynaklar :
http://php.net/manual/tr/mongo.sqltomongo.php
http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/cursor.sort/

Yorum Bırak.