Php MongoDB Update İşlemleri

mongodb

Php ile mongodb’de yaptığım update işlemler


 $dizi  = array("title" => $title);

$db -> collectionismi->update(
 array("_id" => new MongoID($id)), // _id'si $ide eşit olanı
 array( '$set' => $dizi ) // guncelle
); 

Az daha detaya girip isimler kolonundan  tuncerin yaşını 44’ten 104 yapalım


$dizi = array("isimler.tuncer" => array("yas" => "104"));
$edit = $db -> users -> update (
array("_id" => new MongoID("54a17491717a590413000029")),
array('$set' => $dizi)
);

Çıktı  ;

Adsız

 

Yorum Bırak.