Php Mongodb Remove İşlemleri

mongodb

Daha önce users collectionuna oluşturdumuz dizileri silelim,eğer id db’de object id ise id’yi object id olarak göndermek gerekiyor

Basit Bir silme işlemi ;


$id = new MongoId("549c6f08717a59080400002b")
$sil = $db -> users  ->  remove(array("_id" => $id));

Şimdi ise id’si 549f82b3717a591c13000033 olan ve sehirlerden sadece istanbulu silelim

Adsız

 

$db -> users -> update(
 array('_id'=>new MongoId("549c6f08717a59080400002b")),
   array( '$pull' => array( "sehirler" => "istanbul" ) )
);

Eğer tüm satırlardan sadece istanbulu kaldırmak isteseydik idyi boş bırakıp multiple: true kodunu eklememiz gerekiyor, pull işlemlerinde remove değilde update kullanılıyor 

 

$db -> users -> update(
   array(),
   array( '$pull' => array( "sehirler" => "istanbul" ) ),
   array("multiple" => true)
);
Eğer bir idye ait sehirler kolonununu komple silseydik $unset kodunu kullanırdık kodlar şöyle olurdu

$db -> users -> update(
 array("_id" => new MongoID("54a02698717a591813000029") ),
 array( '$unset' => array( "sehirler" => "" ))
 );

Tüm Satırlardaki şehirleri kaldıralım id boş bırakıyoruz,multiple true ekliyoruz

$db -> users -> update(
 array(),
 array( '$unset' => array( "sehirler" => "" )),
 array("multiple" => true)
 );

 

 

Yorum Bırak.